Uw privacy

Met vertrouwelijke gegevens gaan wij zorgvuldig om, conform de wettelijke regels. De doktersassistenten en de huisartsen van de Huisartsenpost kunnen via de computer de gegevens uit het medische dossier bij uw eigen huisarts inzien. Dat komt doordat de huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen de medische dossiers van hun patiënten digitaal aan de Huisartsenpost ter beschikking hebben gesteld.

Bezwaar

Wilt u niet dat de Huisartsenpost inzage heeft in uw medische gegevens, dan kunt u hiertegen bij uw eigen huisarts bezwaar maken. Die sluit dan uw dossier - of een gedeelte ervan - af, zodat niemand anders uw medische gegevens kan inzien. Hebt u geen bezwaar tegen raadpleging van uw medische gegevens door de Huisartsenpost, dan hoeft u niets te doen.

Identificatie

De Huisartsenpost is wettelijk verplicht bij uw bezoek naar uw identificatiebewijs te vragen. Houd hier rekening mee!

Opname telefoongesprekken

Elk telefoongesprek naar de Huisartsenpost wordt op geluidsband opgenomen. Bij een klacht is het wel eens nodig om het betreffende gesprek te kunnen beluisteren. Ook gebruiken wij gesprekken voor kwaliteitsverbeterende trainingen. Voor het beluisteren van gesprekken zijn strikte privacy afspraken gemaakt. Uw privacy is dus gegarandeerd.