De Huisartsenpost

De Huisartsenpost Zoetermeer is een samenwerkingsverband van alle huisartsen uit Zoetermeer en Benthuizen. Ook uw huisarts heeft regelmatig avond-, nacht- of weekenddienst op de Huisartsenpost.

Hoe werkt de Huisartsenpost

De Huisartsenpost is alleen geopend als de gewone huisartsenpraktijken gesloten zijn. Hebt u 's avonds, 's nachts, in het weekend of op feestdagen dringend hulp van een huisarts nodig, bel dan de Huisartsenpost. Houdt u de volgende gegevens bij de hand: uw naam (of de naam van degene voor wie u belt), geboortedatum, de naam van uw zorgverzekeraar en uw inschrijfnummer (=burgerservicenummer/sofinummer). Afhankelijk van uw klacht geeft een speciaal opgeleide assistent u (eventueel in overleg met de dienstdoende huisarts) telefonisch een advies. Indien noodzakelijk krijgt u het advies om naar de Huisartsenpost te komen. U zult zelf voor vervoer moeten zorgen. Er kan zo nodig ook een huisarts naar u toe komen. Dat gebeurt alleen om medische redenen (en dus niet om praktische redenen, zoals vervoersproblemen.

Wanneer belt u de Huisartsenpost?

U belt de Huisartsenpost alleen voor medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Om grote drukte op de Huisartsenpost te vermijden blijft het belangrijk dat u eerst contact zoekt met uw eigen huisarts.

Uw medische gegevens bij de Huisartsenpost

De assistente en de huisarts van de Huisartsenpost hebben via de computer inzag in de medische gegevens die over u bekend zijn bij uw eigen huisarts. Dat komt doordat de huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen de medische gegevens (zie ook het elektronisch patiëntendossier) van hun patiënten digitaal aan de Huisartsenpost ter beschikking hebben gesteld. Wilt u niet dat de huisartsenpost inzage heeft in uw medische gegevens, dan kunt u hiertegen bij uw eigen huisarts bezwaar maken. Die sluit dan uw dossier - of een gedeelte ervan - af, zodat niemand anders uw medische gegevens kan inzien. Heeft u geen bezwaar tegen raadpleging van uw medische gegevens door de huisartsenpost, dan hoeft u niets te doen.