Medische gegevens elektronisch delen? Uw toestemming is belangrijk

U wilt goede, veilige zorg. Daarom is het belangrijk dat uw zorgverleners van elkaar weten welke diagnose er is gesteld, welke behandelingen u hebt gekregen en welke medicijnen u gebruikt. Maar u wilt natuurlijk niet dat elke zorgverlener zomaar in uw medische dossier kan kijken. Het gaat immers om vertrouwelijke gegevens over uw gezondheid. Daarom gelden er regels voor het uitwisselen van deze gegevens. Op deze pagina vindt u informatie over de volgende twee onderwerpen.

Gegevens over uw medicijngebruik delen
Gegevens uit uw medische dossier bij de huisarts delen   
Toestemmingsformulier

Gegevens over uw medicijngebruik delen

Uw apotheek in Zoetermeer of Benthuizen heeft een volledig overzicht van uw medicijnen in de computer staan. Zij zijn verantwoordelijk voor deze gegevens. Ook kunnen zij deze gegevens delen met andere zorgverleners. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Het gaat immers om vertrouwelijke gegevens. Uw privacy moet gewaarborgd blijven. Hierover gelden de volgende afspraken.

  1. Huisartsen waar u onder behandeling bent of apotheken die u bezoekt in Zoetermeer en Benthuizen kunnen de gegevens over uw medicijngebruik raadplegen. Ze kunnen daardoor in spoedgevallen snel zien welke medicijnen u al gebruikt. Hebt u hier bezwaar tegen? Maak dit dan kenbaar aan uw apotheek. U kunt ook hier het bezwaarformulier downloaden, invullen en inleveren bij uw apotheek.
  2. Andere zorgverleners kunnen de gegevens over uw medicijngebruik alleen raadplegen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Denk aan een ziekenhuis of een medisch specialist.
    U kunt er op rekenen dat uw zorgverleners zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Zij moeten zich daarom aan strenge regels houden bij het raadplegen van uw dossier. In de folder Gegevens over uw medicijngebruik delen leest u hier meer over. In die folder vindt u ook het formulier waarmee u toestemming geeft voor het delen van de gegevens over uw medicijngebruik. Vul dit formulier in en geef het aan uw apotheek.  U kunt ook toestemming geven via internet, op de website Ik geef toestemming.

Uw huisartsendossier elektronisch delen

Uw huisarts maakt aantekeningen over uw gezondheid in een afgeschermd patiëntendossier op een streng beveiligde computer. Bijvoorbeeld over de consulten, uitslagen van onder-zoeken, diagnoses en voorgeschreven medicijnen. Dat is nodig om goede zorg te kunnen geven. Het gaat natuurlijk om vertrouwelijke informatie. Daarom mag uw huisarts deze gegevens in principe met niemand delen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Er is één uitzondering op deze regel. Namelijk als het gaat om een huisarts in Zoetermeer en Benthuizen, die u zelf opzoekt als uw eigen huisarts er niet is. Dat kan een waarnemer zijn of een arts van de huisartsenpost in Zoetermeer. Voor hen zijn de gegevens uit het patiëntendossier van uw huisarts onmisbaar om uw klachten te begrijpen en een goede diagnose te stellen. Deze huisartsen mogen uw patiëntendossier daarom wel inzien.

Hebt u hier bezwaar tegen? U kunt bezwaar aantekenen tegen uitwisseling van uw huisartsendossier via het bezwaarformulier. Meer informatie over het elektronisch delen van gegevens uit uw huisartsendossier vindt u in de patiëntenfolder 'Uw patiëntendossier elektronisch delen'.