Eigen betalingen bij de huisarts en in de apotheek

Eigen risico
Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Per jaar geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico. 
Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:
• voorgeschreven medicijnen;
• laboratorium- of röntgenonderzoek;
• verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.
Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

Gecontracteerde zorgverleners
Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Wanneer u naar een zorgverlener gaat met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft, moet u bij veel (natura)verzekeringen een deel van de kosten zelf betalen. Dat deel kan oplopen tot veertig procent. Uw huisarts beschikt niet over een overzicht van contracten van zorgverzekeraars. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen met welke zorgverleners zij een contract hebben.

Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Uw huisarts

Uitgelicht

De website thuisarts.nl biedt betrouwbare, algemene informatie over ziekte en gezondheid, u aangeboden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG...
U wilt goede, veilige zorg. Daarom is het belangrijk dat uw zorgverleners van elkaar weten welke diagnose er is gesteld, welke behandelingen u hebt ge...
Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende baan bij de SGZ of bij een van onze vestigingen in de eerste lijn?De SGZ heeft momenteel onderst...
Minister Schippers (VWS) heeft 16 februari symbolisch de vernieuwde medisch app 'Moet ik naar de dokter?' in ontvangst genomen. De app helpt mensen te...
Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Het programma in Zoetermeer voor 2018...
In Zoetermeer bieden de meeste huisartspraktijken al vele jaren individuele begeleiding bij het stoppen met roken.  Nu is er ook de mogelijkheid...
De PRISMA training is speciaal voor mensen met diabetes mellitus, type 2. In twee of drie bijeenkomsten praten de trainers u bij over de laatste medis...
De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt gezien als het wetenschappelijk antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare, gezondheidst...
Eigen risico Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Per jaar geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico. He...